De brug van school naar werk
Kansrijke sectoren: techniek, zorg en food
Gaan voor een baan!
Versterken van arbeidskansen van jongeren
Aan de bak garanties
in Rotterdam Zuid

Bridge

BRIDGE versterkt de positie van jongeren van Rotterdam Zuid op arbeidsmarkt door te stimuleren dat ze kiezen voor een opleiding in een kansrijke sector: techniek, zorg, haven of food.

In Rotterdam Zuid is in grote mate sprake van een mismatch tussen onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. Nog te veel leerlingen kiezen na het vmbo voor financiële, administratieve en juridische opleidingen, die beperkte kansen op werk bieden. BRIDGE ondersteunt kinderen en jongeren in het maken van beter loopbaankeuzes die leiden tot duurzame banen in de groeisectoren haven, zorg, voedingsmiddelen en techniek.

Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy, afgekort BRIDGE, is een driejarig programma van de partners in Rotterdam Zuid dat financieel wordt ondersteund door het Europese fonds Urban Innovative Actions (UIA). Met het geld van Europa werden kinderen op Zuid, jaarlijks zo’n 2000 leerlingen, geholpen om een sterkere positie te verwerven op de arbeidsmarkt.

BRIDGE, de brug van school naar werk.

Projecten

Het uitgangspunt van BRIDGE is een meerjarige, geïntegreerde, gemeenschappelijke en gebiedsgebonden aanpak. Diverse partners uit verschillende sectoren, hebben gedurende drie jaar, in zogenoemde werkpakketten, in verschillende projecten in Rotterdam Zuid meer dan 20 interventies geïnitieerd, uitgevoerd en gemonitord.

 

Rotterdam staat bekend om het creëren van levendige en dynamische ecosystemen voor sociale innovatie op straat-, wijk- en stadsniveau. BRIDGE sluit aan bij het Rotterdamse beleid, sociaal, ecologisch of economisch, dat is gebaseerd op co-creatie en coproductie, waarbij burgers, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen rechtstreeks betrokken zijn bij het (her) ontwerpen van beleid, diensten en projecten.

Loopbaanoriëntatie en AanDeBak-garanties
Communicatie
Monitoring & impactmeting
Impact investerings instrumenten
Skills
UIA Expert

Eddy Adams

“BRIDGE is a powerful example of joined up innovation. It seeks to break inter-generational cycles of deprivation in a long-term, systemic way. Rotterdam’s approach to this comprises several eye-catching components – including the Career Start Guarantee concept and the RIKX social coin pilot. However, the sum is more than the total of its parts, and BRIDGE represents a holistic, integrated innovation model that many other cities can learn from.”

Partners

BRIDGE wordt mede mogelijk gemaakt door een meerjarige samenwerking tussen verschillende partijen binnen verschillende sectoren in Rotterdam.

Betrokken zijn: het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) van de Hogeschool Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Erasmus Universiteit (SEOR bv), de Rebel Group, de scholen in Rotterdam Zuid (van primair onderwijs tot en met het mbo), werkgevers, aanbieders van lob-activiteiten, de gemeente Rotterdam en het programmabureau NPRZ. Verder heeft Rabobank Rotterdam als eerste een BRIDGE-aandeel afgenomen en is daarmee het eerste bedrijf dat BRIDGE heeft omarmd.

Documents

Verslagen, onderzoeken en monitor rapporten van BRIDGE, evenals beeldmateriaal, presentaties en media